Flarm LED

Показва посоката на други летателни апарати.

Ярък двуцветен 12 елементов LED индикатор за показване на хоризонтално отстояние. Вертикално отстояние се показва посредством 5 LED елемента.

Силен звук. LED индикация.

Вграден говорител подава силни звукови аларми и предупреждения. Единственият бутон служи за настройка на звука и различните режими.

Двуместни самолети.

Малкият размер прави уреда лесен за инсталация дори в най-малките панели. За използване в двуместни самолети може да се добави опростен повторител за задна седалка посредством FLARM сплитер.

Спецификация

Размер и Тегло

42mm x 25mm x 5 mm
10 g

Софтуер

PCAS предупреждения – не-насочени
Режим на близки обекти

Хардуер

1 бутон
1 вграден говорител
12 двуцветни LED за посока
5 LED за вертикално отстояние и ъгъл
3 LED за индикация на GPS сигнал, приемане и предаване

Свързване

Сериен RS-232 порт
Входящ волтаж: 3.3 VDC