Flarm View 2

Информация за трафика и резервна навигация

FlarmView2  показва информация за трафика предоставена от FLARM или ADS-B A/C устройства. Възможно е показването на вертикална скорост, височина, дистанция до избрана точка. Уредът използва FLARMNET база данни за известни обекти. Възможна е навигация до избрани точки или по задачи с отстояния от въздушни пространства. Всички данни се показват на дисплей с QVGA резолюция, който е изключително ярък и четлив под директна слънчева светлина. Уредът е иделно решение за клубни самолети.

FLARM режим.

Показва всички различни FLARM обекти, ADS-B обекти и PCAS при свързаност на подходящи външни устройства.

FLARM Визуален радар със звукови предупреждения

Радарът показва всички нужни данни. Настояща позиция, височина и стойност на вариометъра – всички данни са видими на екрана с карта. Автоматични съобщения излизат на екрана при настъпване на ново събитие за потенциален сблъсък.

FLARM. PowerFLARM. ADS-B. FlarmNET база данни.

Поддържат се всички FLARM/PowerFLARM устройства.

Деклариране на задача.

Възможно е да се изпрати декларация на задача от FlarmView2 до Flarm/PowerFLARM устройства.

Near list.

Изберете най-близкото място за кацане от списъка с близки точки или ги филтрирайте по дистанция, име или посока.

Точки и Задачи. Въздушни пространства.

Навигация по точки или състезателни задачи спрямо заобикалящите въздушни пространства.

Въздушни пространства.

Без повече стресиращи ситуации – просто проверете позицията си спрямо най-близкото въздушно пространство.

Предупреждения. Аудио и Визуални.

Вграденият говорител дава звукови предупреждения. На екранът се изписва позицията, височината и видът на обекта, който включва алармата.

Полетен дневник. IGC to KML.

Пълен полетен дневник директно на екрана. Всеки полет може да бъде свален на  SD карта. Вграденият IGC към KML конвертор позволява свалените полети да бъдат разглеждани директно в Google Earth.

4 бутона и 1 селектор

FlarmView2 има 4 бутона за лесна настройка и един селектор за командване на звука и приближението.