Flarm View 57

Информация за трафика в стандартен размер.

FlarmView57  показва информация за трафика предоставена от FLARM или ADS-B A/C устройства. Възможно е показването на вертикална скорост, височина, дистанция до избрана точка. Уредът използва FLARMNET база данни за известни обекти. Възможна е навигация до избрани точки или по задачи с отстояния от въздушни пространства. Настройката се осъществява посредством ротационният бутон селектор. Наличен е вграден Flarm сплитер.

FLARM режим.

Показва всички различни FLARM обекти, ADS-B обекти и PCAS при свързаност на подходящи външни устройства.

FLARM. PowerFLARM. ADS-B. FlarmNET база данни.

Поддържат се всички FLARM/PowerFLARM устройства.

Деклариране на задача.

Възможно е да се изпрати декларация на задача от FlarmView57 до Flarm/PowerFLARM устройства.

FLARM Визуален радар със звукови предупреждения

Радарът показва всички нужни данни. Настояща позиция, височина и стойност на вариометъра – всички данни са видими на екрана с карта. Автоматични съобщения излизат на екрана при настъпване на ново събитие за потенциален сблъсък.

Предупреждения. Аудио и Визуални.

Вграденият говорител дава звукови предупреждения. На екранът се изписва позицията, височината и видът на обекта, който включва алармата.

Полетен дневник. IGC to KML.

Пълен полетен дневник директно на екрана. Всеки полет може да бъде свален на  SD карта. Вграденият IGC към KML конвертор позволява свалените полети да бъдат разглеждани директно в Google Earth.

1 ротационен бутон-селектор за всичко.