NANO 3

IGC Полетно Записващо Устройство и резервна навигация

Nano3  е най-малкото IGC полетно записващо устройство с QVGA дисплей. Летете без нужда от кабели и зарядни устройства! Батерията с капацитет 1800 мАч е достатъчна за до 36 часа работа. Nano3 е снабден с 4 бутона за лесна настройка и селекторен превключвател за настройка на звука, приближението и МакКрейди настройка.

Най-близки…

Изберете летателна площадка от списъка за близки точки и ги филтрирайте според дистанция, име или посока.

Навигационни и състезателни точки.

Никога не се изгубвайте благодарение на точките за навигация.

FLARM режим. Декларация на задача към Flarm.

Показва всички видове FLARM обекти. ADS-B обекти и PCAS при свързаност с подходящи външни усторйства. Възможност за деклариране на таск към Flarm/PowerFLARM устройства.

USB. BLUETOOTH. GPS
Bluetooth модул, Вграден 56 канален GPS модул! Свързаност чрез mini USB.

Въздушно пространство.

Проверете позицията си спрямо най-близкото въздушно пространство.

E – ефективност, MC – МакКрейди…

Пресмятане на финален глайд посредством предварително зарадени поларни диаграми. Настройки за баласт, МакКрейди, замърсеност на крилата.

Резервна навигация. Запис на полетите.

Nano3 е полетно записващо устройство с размер на смартфон, което може да бъде използвано и като резервна навигационна система.